Informacja o działalności socjalnej SBM "TORWAR"

 


  

Na Powiślu są takie miejsca, gdzie w przyjaznej atmosferze można miło i pożytecznie spędzić czas.

To kluby osiedlowe SBM „TORWAR” – klub „Panorama” mieszczący się przy ul. Górnośląskiej 1
i Klub Wzajemnej Pomocy „AS” (co znaczy Aktywni Seniorzy) przy ul. Solec 63a.
Celem działalności obu klubów jest aktywizacja i integracja mieszkańców Spółdzielni
i pobliskich środowisk oraz zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych

i socjalno-pomocowych.


Program aktywizacji i integracji skierowany jest do ludzi III wieku. Realizowany poprzez organizowanie stałych zajęć z gimnastyki zdrowotnej. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem, przyczyniają się do utrzymania sprawności fizycznej, a często do jej polepszenia. Ponadto w ramach profilaktyki zdrowotnej odbywają się spotkania z lekarzami i rehabilitantami.


Spotkania autorskie w ramach sekcji literackiej odbywają się z udziałem naszych lokalnych poetów, autorów wierszy, a także i z innych dzielnic. Organizowane są spotkania biesiadne, imprezy okolicznościowe, które mają na celu poznanie się uczestników i wzajemną pomoc. Organizowane są wycieczki autokarowe, z których korzysta wielu mieszkańców Powiśla.


W Klubie Wzajemnej Pomocy „AS” dużym powodzeniem cieszą się warsztaty plastyczne prowadzone pod kierunkiem artysty plastyka Alicji Wyszogrodzkiej. Miłośnicy-uczniowie malarstwa w wieku dojrzałym odkrywają w sobie dotąd nie znane talenty, które w rezultacie nadają im nowy sens życia. Tematyka
i technika obrazów jest różnorodna.


W klubie „Panorama” odbywają się cykliczne spotkania Anonimowych Alkoholików
i Anonimowych Depresantów, spotkania kombatantów, a także rozgrywki szachowe i brydżowe.
Ponadto realizowany jest program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci. Podczas ferii

zimowych i wakacji, w ramach pozyskanych środków finansowych z Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Śródmieście, organizowane są półkolonie w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato

w mieście”. Dzieci mają zapewnioną opiekę i bardzo ciekawy program. W roku szkolnym organizowane są dla dzieci imprezy okolicznościowe. Warto zwrócić uwagę na Bieg Niepodległościowy organizowany
z okazji Święta Niepodległości. Podczas tej imprezy dzieci uczą się patriotyzmu, historii, a także zdrowej rywalizacji. W tej jak i w innych imprezach bardzo chętnie pomagają członkowie Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej SBM „TORWAR” i wolontariusze.


Dla samotnych i biednych z terenu Spółdzielni oprócz różnych imprez okolicznościowych organizowane są spotkania integracyjne z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na te spotkania przybywa każdorazowo około 120 osób. W obu klubach prowadzona jest działalność socjalno-pomocowa poprzez organizowanie pomocy sąsiedzkiej, pośrednictwo w załatwieniu usług opiekuńczych i różnych spraw
w Urzędach, a także pomoc i pośrednictwo w rozwiązywaniu problemów prawnych i sąsiedzkich.
Działalność klubów przyczynia się do integracji mieszkańców. Wpływa również na uaktywnienie się
i chęć niesienia pomocy innym. Oba kluby są otwarte dla wszystkich, którzy poszukują wiedzy, porady i kontaktu z drugim człowiekiem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” – do Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych rozpoczną się 17 maja br. od godziny  12.00 do 29 maja godz.12.00  przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl


Godziny otwarcia w sierpniu 

Poniedziałek, środa, piątek - 10:00-18:00

Wtorek - 10:00-15:30

Czwartek - 10:00-19:00


 

W klubie „Panorama” SBM była prowadzona dla dzieci akcja „Lato w mieście”. Dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach i były objęte opieką wychowawczą.

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "TORWAR"
 
ul. Górnośląska 9/11
00-443 Warszawa
tel.: 22 628-06-55
fax. 22 628-25-13

e-mail: sekretariat@sbmtorwar.pl

 

Godziny pracy kasy:

poniedziałek, czwartek: 14:00 - 16:30
wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00

Godziny pracy biura spółdzielni:

poniedziałek, czwartek: 7:30 - 18:00
wtorek, środa, piątek: 7:30 - 15:30
 
Dział Zgłoszeń Usterek: 
poniedziałek-piątek: 7:30 - 15:30

 

Godziny przyjęć interesantów działów:

Członkowsko-Mieszkaniowy,
Opłat Eksploatacyjnych,
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
Techniczny
 
poniedziałek, czwartek: 14:00 - 18:00
wtorek, środa, piątek: 9:00 - 14:00


Jak do nas dojechać?


Wyświetl większą mapę